Marzec – eksponat miesiąca

18 marca, 2024

Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils, Inkunabuł, księga drukowana.
Stephan Fridolin (1430–1498)

Drukowana księga będąca przykładem inkunabułu zawiera rozważania na temat życia i śmierci Chrystusa. Twórcą dzieła jest franciszkanin, kaznodzieja Stephan Fridolin, który przygotował je w drukarni Antona Kobergera.

Księga prezentowana w Muzeum Dominikanów jest otwarta na drzeworycie przedstawiającym dłonie z umieszczonymi na palcach popiersiami apostołów (lewa) oraz świętych, w tym ewangelistów, Jana Chrzciciela i św. Józefa (prawa). Na kciukach pojawiają się wizerunki Zbawiciela i Matki Bożej – w czasie męki i w chwale. 

Fot. Paweł Mazur, 2023

Przedstawiony na fotografii egzemplarz jest jedynym zachowanym w Polsce. Jedna z kart została opieczętowana pieczęcią klasztoru dominikanów we Lwowie, z którego trafiła do Krakowa po 1946 roku. Obiekt przeszedł pełną konserwację w 2013 roku. 

Miejsce przechowywania: gablota okrągła, ciemna sala, poziom 0, Muzeum Dominikanów.

Poznaj nasze zbiory

Przekaż darowiznę online

Podaj kowtę darowizny