Dofinansowanie

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa:

Utworzenie muzeum dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych
dofinansowany ze środków ministra kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa

  • całkowita wartość zadania: 1783500,00 zł
  • wartość dofinansowania: 1000000,00 zł

Utworzenie muzeum dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych – zakup oświetlenia dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

  • całkowita wartość zadania: 203348,20 zł
  • wartość dofinansowania: 200000,00 zł

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Opis projektu:

Celem zadania jest zwiększenie dostępu do kultury poprzez utworzenie Muzeum Dominikanów w przestrzeni zabytkowych zabudowań klasztornych w Krakowie. Zadanie służy także ochronie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Kluczowym aspektem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dla wszystkich grup odbiorców, w tym dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, turystów, imigrantów. W tym celu Muzeum Dominikanów prezentuje najcenniejsze i unikatowe eksponaty europejskiego dziedzictwa kulturowego pochodzące z zasobów klasztoru.